top of page
Lütfi Özgünaydın’ın Çukurova Yaşar Kemal kitabının genişletilmiş ikinci baskısı yayımlandı.

   Çukurova Yaşar Kemal   
                       Fotoğraf - Deneme Kitabı

Lütfi Özgünaydın’ın Çukurova Yaşar Kemal kitabının genişletilmiş ikinci baskısı yayımlandı.

Kitap renkli fotoğraflardan ve denemelerden oluşuyor. Lütfi Özgünaydın, Çukurova’nın doğasını, Yaşar Kemal’in köyüne ziyareti sırasında yaşadıklarını, köylülerin Yaşar Kemal sevgisini ve onunla geçen günlerini anlatıyor.

Ayrıca kitap Lütfi Özgünaydın’ın Yaşar Kemal anısına Türkiye’de ve Paris’te açmış olduğu sergilere de yer veriyor. Düzeltilerini editörlerimizden Ece Demirkesen’in yaptığı kitabın genel yayın yönetmenliğini ve kapak tasarımını Kamil Özgünaydın ve Burhan Özgünaydın yaptı.

Yaşar Kemal, İnce Memed’in birinci kitabında şöyle yazar; “ Çukurova salt bataklıktı, büklüktü (çalılık, sazlık). Yalnız tepe eteklerinde el kadarcık tarlalar. Çukurova da in cin yok o zamanlar. Göç başlardı gürül gürül Türkmen göçü. Yani soyunmuş ağaçlar, soyunmuş toprak, soyunmuş dünya donanırdı.

Önsözünü ise Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en değerli yazarlarından Zülfi Livaneli yazdı. Zülfü Livaneli, Çukurova Yaşar Kemal kitabının genişletilmiş ikinci baskısında, Lütfi Özgünaydın’ın fotoğrafları için şöyle diyor: “Bilindiği gibi Türkiye’de ve dünyada Yaşar Kemal’in çok fotoğrafı çekildi. Bunlar arasında değerli Fotoğraf Sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın çekimleri başka bir içtenlik taşır. Çünkü fotoğrafınız çekilirken genellikle objektife, çok enderde olarak da kameranın arkasındaki dosta bakarsınız. Yaşar Kemal çok sevdiği dostu Özgünaydın’a baktığı için bu fotoğraflar bana çok sahici gelmiştir.” dedi.

Bu haber Photoline Dergisi Ekim 2022 sayısında özel haber olarak yayınlanmıştır.

bottom of page